GO

Blog

Obsessing over HOLST + LEE

Holst + Lee I need to take a second to talk about my newest obsession... Holst + Lee. This past Wednesday I headed over to Goldbar for some mid-week fun at a party hosted by designers Natalie Holst and Rochelle Lee. I met these girls through Alex Dickerson, from the Collective Agency. Along with Lulu Frost, Alex handles the PR for Holst + Lee and has become a good friend. I don't know if it was the open bar or Natalie and Rochelle's fashionable entourage that made the night so fun but one thing is certain--the girls know how to party. Look forward to an upcoming feature on the designers but, for now, check out more of their collection here.

This Post Has 2 Comments

  1. Harish says:

    milton sov borta ff6rsta ge5ngen ne4r han var 4 me5nader. Han fyller 2 den 19 autgusi och har bara sovit borta 4-5 ge5nger under dom he4r 2 e5ren.. Han har vart e5 fruktasve4rt jobbig pe5p ne4tterna (vaknade 20-25 ggr som mest) ochbf6rjade inte sova hela ne4tter ff6re4n tre veckor innan lillebror vaknade.. Se5 jag villeve4ll inte utse4tta ne5n annan ff6r dessa mardrf6msne4tter .. Viggo har jag bara haft barnvakt e5t 3 timmar en kve4ll e4nnu. Men e4rligt talat se5 tror jag problemet oftast ligger hos oss med att le4mna bort barnen. En liten bebis me4rker ingen stf6rre skillnad pe5 sin mormor e4n sin mamma se5 le4nge han/hon e4r trygg. jagtvivlar starkt pe5 att dom fe5r ne5gra men av att bli bortle4mnade ne5n natt de5 och de5 Det e4r mest moralke4rringar som sitter e5 tyck det ena och andra som se4tter regler ff6r vad som e4r re4tt e5 fel.Man gf6r det som ke4nns re4tt ff6r en sje4lv och sitt barn. Kort e5 gott

  2. Nahu says:

    Lena Lyck / Blir glad ne4r jag ser alla vackra bldier som gf6r att man le4ngtar e4nnu mer att besf6ka er. Det e4r le4tt att hitta och intressant att le4sa om vad som he4nder.Ha en fortsatt bra dag som bara ni kan ha pe5 en se5dan underbar arbetsplats!Med ve4nliga he4lsningar Lena Lyck

Leave A Reply

New York Called

© 2012 New York Called. Developed by KnightroBot Media Inc.